Informace o zpracování osobních údajů

Perex:

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v informaci o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.

Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím uvedeným v informaci o zpracování osobních údajů.

 

Plný text:

 1. VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY
 2. Vítězslav Jakl se sídlem Nebeského 1899, Mělník, PSČ 276 01, identifikační číslo: 743 79 615, zapsanýv živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Mělník, na základě živnostenského oprávnění ze dne 14. 2. 2007 (dále jen „Vítězslav Jakl“), ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovává tyto Vaše osobní údaje:

-          jméno a příjmení

-          bydliště

-          e-mail

-          telefonní číslo

 1. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování objednávky a doručení objednaného zboží zákazníkovi, tj. za účelem plnění uzavřené smlouvy. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Vítězslava Jakla splnit.

 

 1. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA
 2. Vítězslav Jakl se sídlem Nebeského 1899, Mělník, PSČ 276 01, identifikační číslo: 743 79 615, zapsanýv živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Mělník, na základě živnostenského oprávnění ze dne 14. 2. 2007 (dále jen „Vítězslav Jakl“), ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovává tyto Vaše osobní údaje:

-          jméno a příjmení

-          bydliště

-          e-mail

-          telefonní číslo

 1. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence zákazníků, umožnění zákazníkům sledování historie objednávek a snadnějšího vytváření nových objednávek. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro registraci a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné registraci dokončit.

 

 1. VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE
 2. Vítězslav Jakl se sídlem Nebeského 1899, Mělník, PSČ 276 01, identifikační číslo: 743 79 615, zapsanýv živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Mělník, na základě živnostenského oprávnění ze dne 14. 2. 2007 (dále jen „Vítězslav Jakl“), ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovává tyto Vaše osobní údaje (pokud byly v kontaktním formuláři vyplněny):

-          jméno a příjmení

-          e-mail

 1. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení dotazu položeného prostřednictvím kontaktního formuláře a vedení evidence dotazů. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro zodpovězení Vašeho dotazu a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné dotaz zodpovědět.

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání Vítězslava Jakla.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Vítězslavem Jaklem, osobní údaje však pro Vítězslava Jakla mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době Vítězslav Jakl takové zpracovatele nevyužívá.

Dalšími příjemci osobních údajů mohou být zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy. Vítězslav Jakl nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. Máte právo:

-          požadovat po Vítězslavu Jaklovi informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,

-          požadovat po Vítězslavu Jaklovi vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-          vyžádat si u Vítězslava Jakla přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-          požadovat po Vítězslavu Jaklovi výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,

-          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Vítězslava Jakla nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.